ذکر پیاده روی اربعین

 

ابومحمد صفوان بن مهران اسدی کاهلی مشهور به صفوان جمّال (شتردار)، از فقها و محدّثان برجسته شیعه و معاصر با امام ششم و امام هفتم و از اصحاب مورد وثوق این دو بزرگوار بود.

 

بهترین ذکر در پیاده روی اربعین بهترین ذکر در پیاده روی اربعین

صفوان جمّال خاطره‌ای از امام صادق روایت کرده و گفته است: از حضرت صادق علیه السلام اذن گرفتم که به زیارت مولایمان حسین بن علی علیه السلام بروم. از ایشان درخواست کردم آنچه را باید در این مسیر انجام دهم، بیان فرمایند.

 

آن حضرت فرمود: أکْثرْ من الْبراءه ممّنْ أسّس ذلک علیْه الحسین علیه السلام

 

در این مسیر، بسیار از کسانی که اساس قتل حسین بن علی علیه السلام را بنیان نهادند، برائت بجو و بگو: اللّهم‏ الْعنْ‏ أوّل‏ ظالمٍ‏ ظلم‏ حق‏ محمّدٍ و آل محمّدٍ و آخر تابعٍ له على ذلک؛ اللّهم العنهم ‏جمیعا

Template settings